keskiviikko 4. kesäkuuta 2014

"pakote -"


Vanha pohtii.. 
termiä "pakote"
ja tällä kertaa, kuten aina nimenomaan ilman tieteellistä pohjaa - ehkä jotakin teoreettista kyllä..
pohtii
ja antaa aivovirran soljua aiheessa joka on varmaan koirankoulutusmaailmassa eniten ehkä tunteita herättävä..
myös eniten vaiettu,
ja syyllistetyin aihe ”pakote”.
"PAKOTE"


"pakote" eläinten koulutuksessa on asia joka kärjistää jatkuvasti puheissa ja keskusteluissa ihmisten mieliä.. jo sana "pakote"  käsitetään lähes aina sen negatiivisessa mielessä "pakottaa" - joka mielletään tekemisen kohteena jollekkin joka tarkoittaa "vastentahtoisena toiselle toisen tahdosta tekemistä." Käsitys on vielä se että asiaan liittyy – väkivalta.

kaikessa on aina laitansa joten,
On myös olemassa eräs kuppikunta ihmisissä, jotka taas ihannoivat jossain määrin asiaa pakote. Heillä ei tarvitse vielä olla paljoakaan kokemusta yleensäkään eläimenkoulutuksesta takanaan… pääasia kun voi puhua ”pakosta” ja sen käytöstä  ”asiantuntevasti” ja asiana jota he tulevat ehdottomasti käyttämään.
kulttuuri istuu mentaliteettiin hajoita ja hallitse.


En edellisellä tarkoita nyt niitä väkivaltaisia ihmisiä joilla on sadistisia piirteitä – vaan henkilöitä jotka haluavat / kokevat koiran olevan niin kova, että se tarvitsee pakotteita.. hallintaansa/ oppimiseensa. Sotkevat asian jotenkin siihen oman koulutuksensa epäonnistumiseen; perustellen sen hallitsemattomalla koiralla.. ja olettavat että termissä ”pakote” on nimenomaan kyse pakottamisesta johonkin jonkun kohteen hallinnan käskyn alle.

Oma kohtainen kokemuspohja..
yrittämisen ja erehtymisen kautta - sekä vuosikymmenien eri ajatussuuntien mukaan oppini koulutuksen suhteen saanut.. rakentaa ehkä mielentilaksi hieman neutraalimpaa pohjaa kuin yllä olevat äärilaita ajatelmat käsitellessäni aihetta "pakote".

harkiten käytetty
"jekyll ja hyde" moodi
Oma kokemukseni ja sen  monta erivaihetta asian parissa luo sellaisen sivustakatsojankin rooli.. On tullut tutustuttua sanaan ja tekoihin nimeltä  "pakote", että pakottaa - sen kaikkiin muotoihin katsojana ; kuulijana ja todennäköisesti tekijänäkin. Omat teot joskus tarkoituksella, joskus suutuspäin vääryyksiä tehden ; turha sitä on kieltää.  Ihminen tässä vain on oltu..

Kuka/ken kieltää.. toimineensa jossakin kohtaa eläinelämäänsä niin; ei vain yleensä näe sitä tekoa itsessään - ja silloin on kyse pakottamisen tiellä huonoimmista muodoista, jopa väkivallasta ; koska tekijä kokee tekojensa olevan oikeutettuja määrään ja mittaan katsomatta.

"Pakote"
Tekniikoissa ja eri ideologioissa sanalle "pakote" on erikäsityksiä joita valitettavasti viljellään runsaasti kokemuksellisena tietona jonkun muun tekemästä - vaikka asiaa ei ole edes yritetty sisäistää tekijän kannalta ja tuloksen kannalta kuin etsimällä negaatioita asian suhteen.

"Pakote" se miten se tehdään; mitä sillä tehdään ja miksi se tehdään - siihen on vaikea löytää realistista kirjoitettua tietoa - ja kuka sitä yrittää se henkilö teilataan usein väkivallan tekijänä ja käyttäjänä.

Tässä välissä tähän kohtaan hipaisen aihetta
 tehdä koulutusta ainoastaan ”puhtaan positiivisen vahvistamisen kautta”. Se kun nyt ei kuulu tähän pohdintaan tällä kertaa:)..

Itse olen aikoinani tutustunut hyvin moneen puhtaaseen positiivisen vahvistamisen tapaan.. tarkkaillut tekijöitä ja heidän kättensä jälkeä - ja joutunut pettymäänkin; koska en ole nähnyt sitä puhdasta tekemistä, joka oikeasti ja suorituksellisesti toimisi kohtuullisesti loppupeleissä arjessa, yksinomaan  tätä kautta tehden ja toimien ja tuloksen liittäen harrastukseen, yleisellä tasolla.  Mutta se tie on antanut itselleni paljon laajemman pohjan ymmärrykselle jota hyödyntää eläimen oppimisessa ja kouluttamisessa sillä tiellä jonka itse olen milloinkin valinnut - on opettanut nöyryyttä ja kärsivällisyyttä..
Valitettavasti olen myös havainnut, että tässä ideologiassa olevat sortuvat usein kuitenkin tekemään omaa ideologiaansa vastaan, siinä kohtaa kun asia ei tuota - mikä itsessäni sitten on herättänyt melko ristiriitaisia tunteita; jotta mikä on se oikea tie..

Termistöissä ”pakote” voisi olla terminä negatiivinen vahviste – oletuksella että jotain epämiellyttävää viedään kuviosta pois- mutta omalla kokemuksellani jos eläin kokee puhtaasti niin- niin aktivoivan pakotteen koulutusvaihe; olisi mennyt pieleen. Itse katson, että ”pakote” rakennetaan niin: ) että siinä tuodaan jotain positiivista ja ”jännää” ”extremeä” tilanteeseen..nimenomaan  ”miellyttävää/tuottavaa painetta”  ja se vahvistetaan positiviisesti..

mutta:

Loppupeleissä systeemi kuin systeemi oikein toteutettuna ja maalaisjärkeä käyttäen tuottaa.. kun huomioidaan se tärkein
Ihminen on tekemisensä ja haluamisensa orja:)..

Palaan nyt kuitenkin pikaisesti käsitteeseen "pakote"
ja lähtee:

Tärkeää on ymmärtää että:

-Pakotteella on aina suunta
hei haloo
-pakotteella on aina koulutettu historia
-pakotteen tulee olla aktivoiva
- pakote suoritetaan aina neutraalissa mielentilassa - johon ei saa liittyä minkäänlaista tunnekuohua; eli se on suunniteltu ja rakennettu toiminto jossa niin ohjaajalla kuin koiralla on asetettu päämäärä.
- korjaantunut toiminto /aktiivisuuden suuntautuminen oikeaan suuntaan vahvistetaan oikeaaikaisuus huomioiden viettipäämäärään pääsyllä.
huomio
bileet
- varsinainen oppiminen tapahtuu positiivisen palautteen kohdalla..
Välineet
Tässä kohtaa ihmisen mielikuvitus on rajaton – ja aivan varmasti nyt viimeistään ”pakote” asian negatiivisesti kokevat / tai yli-innostuneet ”pakote” asian koulutuksensa päämääräksi kokevat alkoivat lukea nokka tutisten ja silmien edessä vilisten kaikennäköisiä vehkeitä.

Ihmisen mielikuvitus päämääräänsä pyrkiessä on rajaton- se on totuus. Hyödyllinen totuus – koska sitä kautta asia ”pakote” on ajastaan muuttunut passivoivasta pakottaminen kokemuksesta koiran aktivoivaksi kohdistamiseksi tekemisen suuntaan tehokkaammin. On rakennetttu väline joka on neutraali tekninen toiminto.. ilmoitus asia eläimelle hyödyntäen sen paineen kautta syntyvän toiminnan tehostumista – luontaista elämälle olevaa toimintakykyä.. adrenaalin käyttöä.

Siis välineet:

tekeminen /toiminta ohjaajalta koiraa kohti joka aiheuttaa herkistymistä ja toiminnan nopeutumista luontaisen paineen alla työskentelyn kautta. Tunnetilan jossa päämäärä on tekemisen rauha pienen kuohahduksen jälkeen. Väline on myös sellainen joka tekee itsensä hyvin pian oppimisen kannalta tarpeettomaksi – väline on se mikä aiheuttaa tehostuman toimintaan tehostuman joka voidaan vahvistaa puhtaasti positiivisen kautta viettipäämäärällä / antamalla tilaa koiralle olla sen hyväksi kokemassa tunnetilassa aiheutetun pienen paineen nousun jälkeen..

Välineen vaikutuksen jota käytetään tulee olla riittävän terävä vaikutukseltaan jotta se saadaan kohdistumaan oikeaan hetkeen ja oikealla voimalla.

Väline – mikä se on.. josta puhun..

se on kaikki alkaen luettelo hetkellisestä ohjaajan jännitteestä.. ei sen kummempaa. pettymyskö..:) "Väline" mitä käytetään on ->menttaalinen/ vokaalinen /fyysinen - näistä vain valitaan se tilanteeseen vaikutukseltaan sopivin joka ei aiheuta koiran vahingoittumista vaan nimenomaan toisin päin.
- tässä on osattava tulkita koiraa ja sen tunnetilaa ja koiraa koulutuksen kohteena – jotta mikä on se mihin vaikutetaan ja millä voimalla ; ja se koiran voima jolla se tekee jotta pääsemme läpi koiran tunnetilan vaikutuksellamme.

! Olennaista on muistaa, että myös rauha (itse puhun tekemisen rauhasta tässä kohtaa) on olennainen päämäärä! Mikäli sitä ei ymmärretä, usein vahvistamme sen hetken jossa joskus koira mieleltään alkuvaiheessa hieman horjahtaa väärälle tunnetilalle.. ja rakennamme näin jatkuvasti toistuvan pakoteympyrän..

vielä muistutukseksi
Koulutuksen ulkopuolella - arjessa; passivoivan pakotteen käyttö tunnetaan eli  "pakote" jonka kautta tarkoituksella  haetaan tunnetila joka tuottaa oikein toimivan koiran. Näin "pakote" siellä joskus passivoiva - jolloin haetaan koira ns. arkitunnetilaan jossa se on ikään kuin herkemmin kuulolla eikä niin aktiivinen.. eli ikään kuin palautetaan laumatilaan.. jossa sillä on rauha ja muilla on rauha. vrt. hysteerinen ihminen jolle annetaan lämäri poskelle..  eli tilanne on haloo maa kutsuu.. mutta tätä voi hyödyntää arjessa.. ei kouluttaessa

.

seuraavaksi siirrytään siihen miten se tehdään.

Syy miksi kirjoitan tämän tarinan huomioikaa oman näkemykseni !  on nimenomaan se, että asiasta ei löydy luettavaa tekstiä joka kliinisesti vain käsittelisi tämän toiminnon ja sen rakentamisen.  Aiemmin tuolla yllä kerroin, että kun joku aukaisee asiaa se useimmiten avaa hirmuisen keskustelun saako pakotetta käyttää; onko se väkivaltaa; onko ihminen kuka niitä käyttää koiransa pahin vihollinen, ja itse asia soljuu kuin lapsi pesuveden mukana pois.
Edelleenkin suljen sen keskustelun pois itseltäni tässä kohtaa tämän enempiä ja  ja palaan aiheeseen temppu ja miten se tehdään ,jotta siitä olisi hyötyä niin koiralle kuin ihmisellekkin. Tämä on yksi ajatusmalli – ja aivan ilman tieteellispohjaa pohdittu.. siis.

Riskit:

-Vääräaikainen
-ylimitoitettu /alimitoitettu

-ilman koulutettua suuntaa

-Vihainen tekijä tai vihaa ilmentävä tekijä

-valita Oikea hetki korjaantuneen toiminnon vahvistamiselle

-reaktiivisuus

-jäädään maailmaan koulutuksessa jossa pakotteet tulevat päämääräksi ja ympyräksi ja koiralle tehdään pakotetta väärin periaattein.. pakotteita joissa voimankäyttö lisääntyy ja suunta unohtuu.

”Pakote” päämäärä

-hyvin opetetun koiran aktiivisuus tason lisääminen, säilyttäen tunnetila kohteellisena sekä koira tasolla jolla se oppii leveällä nauhalla.

- Erityyppisellä koiralla hieman eritasolla hyödyntäen aktiivista väistämistä tarjoten ohjaajan luona tekemisen rauhaa  tai nimenomaan aktivoimalla koiran toista puolta jolloinka se ”haastamalla” ohjaajan pääsee tekemisen kautta haastamaan ohjaajaa – noiden kahden hieman erisuuntaan painottuvan ajatuksen välissä kulkee veteen piirretty viiva.. jota laineet hieman liikuttelevat tehdessä.

-”pakote” on keino kertoa koiralle pienen paineen kautta – vielä nopeammin vielä paremmin.. Osa meistä (ihmisistäkin ) kaikista toimii aina paremmin paineen kautta; kun tekemisessä on odottettavissa se suora palaute joka ei välttämättä ole vain taputus olalle – vaan tekijällä on tekemisestään oma vastuu.

miten:
Aktivoivaa pakotetta voidaan käyttää koiran koulutusvaiheesta riippumatta – mutta aktivoiva pakote käytetään paikassa jossa->

- koiralla on hyvä kohde koulutettuna vahvisteeksi (kohde joka on riittävän tärkeä)
-koira on osaamistasolla mikä tarkoittaa minun kielessäni, että tehtävän  Osa-alueet on huomioitu sen kohdalla mihin aktivoiminen kohdennetaan. Mahdollistamme että  aktivoituu siihen tehtävään jota käsittelemme – eli se aktivoituessaan tehtävässään, tarjoaa sitä toimintoa mistä on kyse.. Mikäli se tarjoaa montaa muuta; sitä ei pidä tulkita virhetoimintona vaan osaamistaso ei ole riittävä – koira ei pysty kohdentamaan ja tarjoamaan tehoaan kohteeseen jota yritämme ”pakotetta” hyväksi käyttäen aktivoida korkeammalle suoritustasolle.
- koiralle on koulutettu alle suunta aktivoivalle pakotteelle – suomeksi- ennen kuin aktivoivan pakotteen voi tehdä.. koiralle on opetettava alle – mitä on suomeksi kun ohjaaja tekee pakotteen ja mitä se merkitsee koiran tehtävässä.

”Pakote”

koulutus ja kohteen luominen. Yksi esimerkki:
Koira on osaamistasolla sivulla istuessaan ja on siinä aktiivinen ja kohdistaa kainalossa olevaan palloon (makupalaan ) .

Harjoitus aloitetaan neutraalisti tästä tilanteesta. Neutraalilla tarkoitan, että alle ei tule mitään sivulle siirtymisen aiheuttamaa härdelliä.. vaan aloitus tapahtuu puhtaasti tästä asennosta ilman muita hössötyksiä. Kohteen koulutuksessa ei tule yleensäkään sortua vääntämään muita asioita siihen alle – vaan yksinkertaistaa..

Eli harjoitus alkaa kun meillä on aktiivinen koira sivulla istumassa kohdistaen katseensa pisteeseen jonne sen haluamme – nykyaikana se on useimmiten se kainalo.

valitaan pakotevälineeksi koiralle pannankautta (<-fyysinen) aiheutettu kokemus. Aivan yhtä hyvin se voi olla jotakin muuta.. vaikka ”höh” (<-vokaalinen) tai vaikka (odotus) menttaalinen ..

Välineeksi tarvitaan myös systeemiin sisäytetty apuohjaaja (joka voi olla peilikin). Mikäli apuohjaaja on henkilö; ) hänellä on hyvä olla käytössä sekundäärivahviste (naksutin / oma ääni), joka lähinnä toimii koiran ohjaajalle merkinantovälineenä oikeasta hetkestä vapauttaa koira primäärivahvisteelle ( kohde – pallo ruoka…).

toteutus:

Ohjaaja seisoo koeasennossa katse eteen- rento, mutta ok asennossa .. ja koira istuu aktiivisena oikeassa paikassa ohjaajaan nähden kohdistaen tekemisen kouluttamalla rakennettuun kohteeseen.. (kainalo).
Ohjaajalla liina (tumppi) kädessä liina rentona .
Nypy – toiminto koirassa aktivoituu lisää – apuohjaajan merkki (ja ohjaajan lupa, makuasia kummasta lähtee) ja koira pääsee primääri vahvisteelle.
Opetusvaiheessa aktivoitumisen jälkeen kohdentuminen lisääntyy ja näin vahvistetaan se..hallitulla suunnittelulla ja toteutuksella..  ja koira oppii suunnan pakotteelle – (= tässä tapauksessa aktivoituminen ja kohteeseen keskittyminen) .

Koira jota on oikein kasattu – ei tässä kohtaa tarvitse riehumisia.. pallonkera .. istu tarvittaessa pieni kanavointi.. irti.. ohjaaja siirtyy viereen – ja uusinta ..

Opetusvaiheessa vahviste oikeasta tulee aina primäärivahvisteelle – kun historia on valmis – riittää tekemisen yhteydessä tarjottu tekemisen rauha tilanteen korjaannuttua.

kun historia on valmis ja tiedämme että koira reagoi pakotteeseen haluamallamme aktiivisuus tason nousulla jonka kohdistaa ohjaajalle tekemiseen.. on meillä käytössä väline nimeltä ”pakote” jolla on suunta..