torstai 30. tammikuuta 2014

haastavasti käyttäytyvät elämämme arjessa..

http://yle.fi/uutiset/mot_koira__ihmisen_vaarallisin_ystava/7048501

Ohjelma aiheutti uskoisin surua , turhautumista ,sekä myötäelämistä eikä vähiten aggressiota ja  turhautumista ihmisten mieliin. Ohjelman kohteena haastavasti käyttäytyvät koirat ja miltä vaikuttaa lopputulos mikä  syntyy kun koira ja ihminen ja sen ympäristö eivät kohtaa oikealla tavalla.
Itse heräsin pohdiskelemaan asiaa omien kokemuksien kautta, vailla minkäänlaista tieteellistä tai tutkimuksellista pohjaa.. vaan ihan ”vanha pohtii syntyjä syviä periaatteella.”                                                  Jaoin asioita mielessäni seuraavasti


Vaarallinen
 Itse olen jo elämänkokemukseni ja erilaisten töiden ja harrastusten pohjalta oppinut käsittelemään sanoja vaarallinen; aggressiivinen etc.. käsitteenä haastava, haastavasti käyttäytyvä. Miksi koen termin parempana.. koska haastava kuvaa lähtötilannetta -> loput sanat kuvaavat sitä mitä syntyy, mikäli haastavaan käyttäytymiseen vastataan väärin.  Aggressio on taas asia jota pidän elämää ylläpitävä käyttövarana. Koirien kohdalla aggressio on  vain yhtenä osana tätä eläintä mikä mielestäni koiran koulutuksen kannalta on  hyvä ja toimiva tunnetila hyödynnettäväksi, kun tiedetään ja sisäistetään käsite aggressio.


Haastavasti käyttäytyvät

Otsikon alla on turha mielestäni  erotella mitään rotuja, lajeja tai sotkea asiaan sen enempää  puhtaasti psyykkisiä tai perimän kautta olevia ”luontaisia käyttäytymismalleja”.  Miksi ;  koska vanha on oppinut, että haastava käyttäytyminen  syntyy  useinmiten kaikkien  kohdalla turhautumisesta joka usein syntyy seuraavista asioista.
Olemassa olevia lajinmukaisia tarpeita ei täytetä minimissäkään. Lajin käyttäytymiseen ei ole perehdytty ja tarjotaan kansankielellä nälkäisille pullaa ja karkkia. Elämisen säännöt ja raamit puuttuvat . Haasteellisesti käyttäytyvä , laji kuin laji, elää elämäänsä ikään kuin liikenneympyrän keskiössä jossa ympärillä ajavat vain kiihdyttävät ohi.. ja yksilön on pakko viskata se ensimmäinen kivi, jotta edes jotain hallittavissa olevaa kaaosta syntyy.. ja heittäessään sen ensimmäisen kiven yksilö voi vaikuttaa ympäristöönsä niin, että syntyy edes negatiivista palautetta , jolloinka tarpeisiin vastataan edes jotenkin.

mitä on haastavasti käyttäytyminen
Normien vastaista käyttäytymistä, käyttäytymistä joka tekee jonkun muun epävarmaksi, aiheuttaa surua tai vastakohtaisesti haastavaa käytöstä. Haastava käyttäytyminen on tuottavaa;  eikä ainoastaan aina negatiivisessa mielessä, vaan myös positiivisessa. Käsitteenä mieltäisin, että haastava käyttäytyminen aiheuttaa jollekkin kohteelle tai haastavasti käyttäytyvälle itselleen fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia kohdattavaksi. Aineelliset ongelmatkaan eivät ole useimmiten poissuljettuja vaan ovat niitä mistä alunperin kaikki alkaa ohjautuen sitten vakavampiin vahinkoihin.
Yhteiskunta luo rajat käyttäytymiselle, mutta myös yhteisöt luovat omat norminsa asialle ja tämä on se pohja minkä kautta tulkitaan mikä on haasteellista käyttäytymistä.


                                                                                 milloin on aika puuttua haastavaan käytökseen
Aika puuttua olisi mieluummin jo ennen kuin lumipallo lähtee vyörymään. Jokainen olento ; laji ja rotu on oikeutettu kohtaamaan tarpeidensa tulevan tyydytetyksi ja elämään huomioituna ja kunnioitettuna jäsenenä ympäristössään . Huomioida tulee, että on oikeus myös toimia kaikkien lajien ja rotujen edustajana vastaavalla tavalla toisia kohtaan.
koirat/eläimet
Koirien lajinmukaisiin tarpeisiin vastataan aina 
 vain vähemmän ja vähemmän. Koirat inhimillistetään ja esineellistetään; ymmärrettävistä syistä, koska ne otetaan vastamaan ihmisten omiin tarpeisiin. Yksi ongelma joka tästä aiheutuu  on se, että usein koiran hankkimisen tarkoitus on valitettavasti kunnioituksen ja huomion saaminen. Voinen vetää tuosta ajatuksesta johtopäätöksen, että  turhautunut tässä kohtaa alun perin on ihminen jonka tarpeisiin ei vastata. Eläimen hankkiminen, joka usein myös sillä hiljaisellakin ja siististi käyttäytyvällä ihmisellä arjessa on se kivi joka heitetään sieltä liikenneympyrän keskeltä,  jotta voidaan edes vaikuttaa vähän siihen omaan keskiöön jonka sisältä  ei pääse pois  tai kukaan halua sinne tulla .
Koiran hankinta erinäisistä sysitä omaan arkeen osalla ihmisistä asettuu  kohteena siksi ainoaksi olennoksi joka vastaa niihin tarpeisiin joihin mikään muu taho ei vastaa.   Tämän takia koirasta muodostuu ainut rakkauden kohde , joskus jopa palvonnan kohde. Eläimellä on kyky ja sille on luontaista vastata ja ottaa paikkansa joukon etunenään, ja osoittaa hyväksyvää käyttäytymistä jonka ihminen kokee syystä tai syyttä voimakkaaksi huomioksi itselleen.  Valitettavasti useimmiten sellainen asema johtaa eläimen kohdalla kaaokseen, koska se voi vain vastata ja ottaa sitä kautta tilansa joka on sille epänormaali, se on kuin kuningas ilman vaatteita.. ja ne vaatteet näkee vain se ihminen joka on koiransa siihen asemaan asettanut.

Suurin osa eläimistä otetaan onneksi niin sanotuista  ”terveistä syistä” halutaan harrastaa, halutaan jotakin siihen jalanviereen, lenkkikaveri eli yksi toiminto  lisää elämän arkeen . Tässä kohtaa asiaan on perusteellisesti tutustuttu ja punnittu mitä on vastavuoroinen oleminen eläimen kanssa ja näin ollen ollaan valmiita vastaamaan myös tämän eläimen luontaisiin tarpeisiin koska se ei ole ihmisen elämässä se ainut asia, vaan yksi osa ihmisen elämisen arjessa. Koira ei nouse jalustajalle vaan sille on laumassa se oma paikkansa ja asemansa. Ihminen tuntee vastuunsa tässäkin osassa elämäänsä ja eläimestä ei muodostu haastavasti käyttäytyvää häntä itseään tai ulkopuolisia kohtaan.

Miksi ihan tavalliselle ihmiselle muodostuu ongelma : ”haastavasti ympäristöä ja itseään kohtaan käyttäytyvä ” eläin
Eläimen pito on vastuuta ja valintoja. Vastuuseen kuuluu paljon muuta kuin, että olen päättänyt tai minä haluan . Vastuuseen kuuluu paljon muuta kuin usko siihen, että kun otan koiran alan lenkkeillä kolme kertaa päivässä ja koulutan koirani toimivaksi yksilöksi. Vastuu on tekoja; ja se on se mikä suurimmalta osalta meistä unohtuu kun otamme eläimen käsiimme jonka hallitseminen mikäli yllä olevat eivät toteudukkaan  muodostuu elämää ; omaa ja muiden rajoittavaksi olemiseksi.  Oma arki on sitä että useimpina päivinä viikossa on selitys sille miksi ei lähde kiertämään kuin sen korttelin.. miksi ei lähde opettelemaan sitä eläimenkoulutusta .. tänään.. mutta se tosiasia että se eläin on siinä.. ei muutu eikä poistu selittämällä.

Epäsuhta ja totuus
Moni syytteli ohjelmaa provosoinnista ja hermostui;  kun enhän minä eihän minulla ja minun koirani on kiltti eli jostain syystä koki ohjelman syytökseksi omaa olemistaan kohtaan.  Havainnoimatta vain jää että kun ihmisellä on  vaikkapa 60 kiloa elävää lihaa kotona ja kulkee sen kanssa narun päässä vietävänä.. ilman edes hallintaa silloin kun on naru kourassa niin huomista ei tule.. on vain tänään tässä ja nyt ja joka päivä.. sen valinnan kanssa on elettävä, ja jokainen päivä siinä hallinnassa olevan koiran kera, on riski muille.
Tämä on se kohta jossa se ympäristön ongelma alkaa, eikä tämä ole kuvitelmaa vaan jokapäiväinen asia monen ihmisen elämässä..  niin vastaantulijoiden kuin sen kotona tapahtuvan jatkuvan taistelun kanssa.
Ongelma on olemassa oleva ja haastavasti käyttäytyvä jonka omistaja ei asetu syystä tai toisesta rooliin joka siinä kohtaa tulisi olla , ja valinta minä lähden nyt.. olemme vaarassa.. haasteellisesti käyttäytyvien eläinten kanssa joita ympäristössämme liikkuu..
Se on vain yksinkertainen totuus joka ei muutu siitä aiheeksi josta ei tarvitse välittää tai kohdata,  että suurin osa koirista jotka voidaan laskea haasteellisiksi – toimii ihan hyvin.
Meidän koiran omistajien ei tule peittää silmiämme tai laittaa päätä puskaan, vaan tunnustaa ongelma ja keskustella ja miettiä asiaa asiapohjalta. Jokaisen lähipiirissä on koira ja omistaja jonka toiminta todennäköisesti hämmästyttää.

 
Lähtökohta on se :
On tärkeää että kenenkään ei  tarvitse väistää eikä pelätä minun koiraani. Minun koirani ei käyttäydy haastavasti muita ihmisiä; kenenkään omaisuutta eikä eläimiä kohtaan. Hallitsen koirani aina niissä tilanteissa joissa se on vaikkapa irrallaan, se on aina kutsuttavissa pois vaikka metsän eläinten ajosta, silloin tiedän, että se on hallinnassa. Piha-alueella se on aina silmälläpidon alla tai sellaisessa tarhassa josta se ei voi vahingossa poistua. Huolehdin että koiraani kohdellaan lajinsa huomioiden ja sen tarpeisiin niin liikunnan kuin ruokinnan ja koulutuksen suhteen vastataan joka ainoa päivä vuodessa.
Ei kovin kummoisia vaatimuksia,  mutta varmasti jokaiselle meistä osuu sieltä jokin kohta silmään joka on oman koiran kanssa.. hieman haasteellinen.
Mikäli koirani aiheuttaa jollekkin kolmannelle osapuolelelle jotakin vahinkoa tiedän olevani henkilökohtaisesti siitä vastuussa.päxä, 
tällä tiellä.. tätä oppimassa ja tähän haasteeseen vastaamassa..

maanantai 27. tammikuuta 2014

pohdintojen aloittelua.. koiran rakentulusta


koiran rakentaminen
on kuin sillalla tasapainoilua
joskus se heiluu
ja joskus sitä on vain
...varma astella
 koiran rakentamisesta..
vanha kun tätä hommaa on tehnyt joltisenkin aikaa.. niin paljon ei ole oppinut mutta tärkein oppi on ollut, että valmista ei tule omasta osaamisesta.. Seläntakana peikkona pyörii aina rutiinit ja opitut virheet , opettelee sitten mitä vaan. Uusissa koirankouluttajissa aina tulee hämmästeltyä sitä oppimisen varmuutta. Asiaan vaikuttaa ehkä se, että  ohjaaja koulutus ja tieto on lisääntynyt niin paljon; tieto on helpommin saatavailla myös, ehkänäin ollen ei enää kaikkea tarvitse kantapäiden kautta oppia. Hyöty joka tästä muodostuu on kait että  niitä vääriä oppimistapahtumia ohjaajalle hitsautuu omaan tekemiseen paljon vähemmän.

pohdiskelen himppasen, ihan kevyesti..

Tekniikat
Tämä on mielestäni yllämainitusta asiasta jossain määrin nykyaikana sitten yksi isompi ongelma. Tekniikoita miten tehdä jokin asia koirankoulutuksessa, on miljoonia.. ja monelle uudemmalle koirankouluttajalle tästä muodostuu ongelma. Miksi,  koska oletus on, että joku tulee ja kertoo systeemin.. jonka jälkeen homma sujuu kuin vettä vaan. Nimenomaan kuin vettä vaan.. ilman       kovaa ja nöyrää työtä.

Käydään kaikenlaisissa seminaareissa (niitä moittimatta) ja tullaan posket pullollaan miljoona asiaa mielessä.. ja sitten jäädäänkin sen uuden asian kera aivan yksin, asian joka ensin tuntui "the jutulta".. mutta kun sitä alkaa tekemään niin se the.. tai juttu .. katoaa johonkin ja jää jäljelle vain se tilanne.. mikä ole ennen sitä tö juttua.. Miksi; koska kun ulkopuoliselta jostain etäältä yksittäinen kerta on haettu tietoa ja osaamista on saatu vain palanen.. ei kokonaisuutta, ja asiaa on ohjannut ihminen joka hahmottaa kokonaisuuden ja mikä pala johtaa mihinkin.. mutta käteen jää vain se palanen.. ei se kokonaisuus.

On hyvä sisältää koiraelämässä, että jokainen systeemi / tekniikka vaatii opettelun, ja syväluotaamisen, jotta ymmärtää mitä ja miksi.. tekee tai tulisi tehdä niin kuin sanotaan. Täytyy syntyä näkemys, miksi jonkun asian tulee tapahtua tietyllä tavalla.. ja mihin sen on tarkoitus johtaa. Tulee syntyä jatkumo jotta voi oppia.

Hyvä on myös ymmärtää, että roomaan pääsee miljoonia reittejä, jotkut ovat pitempiä jotkut lyhyempiä.. mutta se ei vaikuta siihen aina minkälaista siellä roomassa on olla.. ja joskus vaikuttaa ihan hurjasti..

kommunikaatiomme välineet
menttaalinen; psyykkinen;vokaalinen
ovat kuin ne sillan kaiteet..
ne johtavat sen kulkumme siltaa pitkin
eteenpäin ja päämääräämme
Menttaalinen; vokaalinen; fyysinen

ovat lähinnä ne vaikutuskeinomme joilla käsittelemme koiraa ”teknisesti” ja niiden avulla keskustelemme ja kommunikoimme koiramme kera kun sitä opetamme. Kaikkien näiden käyttöön liittyy ohjaajan tunnetila , halusi hän sitä tai ei. Ohjaajan tunnetilan kautta syntyy suurin osa tahdottomasta tekemisestä koiran kera.. ja sitä kautta tapahtuu se oppiminen koiralla jota emme välttämättä haluaisi tapahtuvan, emmenkä edes huomaa tai ymmärrä miksi ja mistä syystä koira toimi ihan eriatavoin kuin tarkoitimme. Koiramme kanssa eläessämme samassa huushollissa asia eli se muodostuva kommunikointiväline korostuu vielä enemmän, koska koira on mestari tulkitsemaan ja oppimaan ohjaajan käytöksestä tai sen muuttumisesta syntyviä asioita jotka vaikuttavat palautteeseen mitä ohjaajalta on tulossa.

Teen seuraavassa huom! vain omasta päästä lähtöisin olevan karkean erottelun:)..

Operanttiin perustuvassa koulutuksessa
ohjaajan tulkitseminen ja käyttäytyminen on  pyritty saamaan mahdollisimman minimiin.. jolloinka koulutuksesta tulee/ syntyy lähinnä tekninen taito.. eläimestä tehdään "kone" joka nappia painamalla suorittaa sille asetetun sisään koodatun tehtävän.. toistaen tarvittaessa asiaa koneenomaisesti maailman tappiin asti.. Negatiivisesti koulutustapaan suhtautuessa haittapuolena voi ajatella syntyvän koiran joka on oman mielensä vanki. Positiivisesti ajatellen tähän koulutustapaan liitetään lähinnä, että koiran on mukava oppia ja koiraan ei kohdisteta ikäviä asioita. Tärkeintä on, että teknisenä tekemisenä saadaan asioiden pilkkominen ja koiran aktiivinen valinta kohdistettuun asiaan nopeasti ja pelkistetysti kerrottua /osoitettua koiralle.


Viettiteorioihin perustuvassa koulutuksessa
on ja pyritään saamaan aikaiseksi koiran luontaisia viettipäämääriä hyödyntäen koira joka tekee voimalla ja vahvassa tunnetilassa olematta kone.. mutta olemalla teettäjän hallinnassa käynnistyen tarjoamaan aktiivista tekemistä.. säilyttäen eläimen itsessään, hallinnan kautta. Koiran mieleen ja sen hallintaan kohdistetaan paljon työtä. Negatiivisesti ajatellen tähän koulutustapaan liitetään usein ”orjuuteen” liittyviä  huonoja puolia. Positiivisesti asiaa tulkiten taas koira on aktiivinen ohjaajan kanssa yhdessä halukkaasti toimiva itsenäinen yksikkö.. ja jokaista perusasiaa arjessa ei tarvitse kouluttaa.. vaan tuo hallinta tuottaa toimivan koiran eri tilanteisiin.

Vaan Apropoo
mutta kaikkia tekniikoita ja systeemejä yhdistää
sama 

asia.. mikä on se oleellisen asia koiran koulutuksessa:
oikea-aikainen vahvistaminen ; oikea aikainen ilmoitus/palaute koiralle siitä mikä sen tekemisen kohdassa aiheuttaa ohjaajan aktivoitumaan ja tuottamaan vahvisteen..
Vahviste jonka on hyvä olla jotakin mitä koira haluaa: ) tai mikä tuottaa sille päämäärän joko olotilaan tai vietteihin liittyen.
Ketjuttaminen.. opittuja asioita ketjutetaan etuperin ja takaperin.. jolloin koira luontaisesti siirtyy asioissa eteenpäin oppimansa historian mukaisesti.

Nämä kaikki ylläolevat osiot ja paljon muuta liittyvät kaikkiin koulutustekniikoihin/ideologeihin, eivätkä ne
le minkään systeemin ajatusmaailman omia juttuja, vaan oppimisen perusasioita.


Koirankouluttaja
kehittyessään oppii hahmottamaan kokonaisuuden ; koirankoulutuksesta muodostuukin loppupeleissä kaikessa monimutkaisuudessaan hyvin yksinkertainen asia, joka vaatii vain työtä tekijältään ja miljoonaa lähtemistä, nöyrtymistä ja peiliin katsomista.
Eläin koulutuksen kohteena on aina halukas ja valmis töihin, negaatiot ja oppimisongelmat syntyvät vain yhdestä suunnasta, siitä kaksijalkaisesta - sille asialle ei ole muuta selitystä.

Ihminen on selittävä olento, joka selittää kaikelle ei onnistumiselleen jonkun syyn.. ja yleensä koskaan se ei ole se ihminen tai tekemisensä.. vaan syyllinen löytyy jostain eikä muisteta etsiä sitä lahtista ja konekiiväriä.. ja hakea niitä paikalle..

Se siitä.. että eikun töihin.. kuuntelemaan niitä lähellä olevia osaajia, tekemään pohtimaan yhdessä ja yhdessä hankkimaan tietoa muualta ja sisäistämään,,
mutta ennenkaikkea.. tekeminen , tekemisen tulkinta , ja oman tekemisen hiominen niin että se tuottaa..
se on se kouluttamisen avainsana.. aivan sama mitä siellä hihnanpäässä töröttää..

tosikko vääntäjä ..


nooh.. sitten pitkästä aikaa ihan oikiaa tottista vähän väsätään..
ohjaaja menee niin tottis koulutusmoodiinsa niin moodiinsa.. että sitä sitten ollaan niin moodissa.. ja hauskuus loppuu:(..

mutta tästähän se on tietä vain ylöspäin taas kerran:)..
eli tekemistä vähän auki ja iloa elämään.. silloinkin kun teherään "tosissaan.."


sunnuntai 26. tammikuuta 2014

26.1.2014 reiska hubbailee

reiska hubbailee... ja meillä kaikilla oli niin in.. mukavaa...


tö reiska <3  :)

Noxin puheenvuoro:)


Kaimaa ja noxia rääkkäämässä:)..
noxi <3
Noxin mietteet meidän kaimaksien puuhista on vähän ei niin arvostavia välillä.. mutta annettiin hänelle nyt puheenvuoro näin talvikauden aluksi:)
lauantai 25. tammikuuta 2014

tuntihevosen, ratsastuskouluhevosen kunniaksi

Tuntihevoset.. ne tavalliset perushevoset.. niin rakkaita ja niin rakastettuja.. niin monen ihmisen voimin..

sen ei tarvitse olla kalliilla rahalla ostettu.. sillä ei tarvitse olla kuuluisat sukujuuret..
Pörröinen karva
lämmine hörähdys
ilkikuriset silmät pörröisen tukan alta..
hampaanjäljet kädessäsi..
kentän tomu suussasi..

tuntihevonen
se on itseisarvo
ja monen ihmisen rakastama..jonka turkkiin on itketty ilot ja surut..
jonka selässä on unohdettu työviikon paineet..
hevonen
jota on rakastettu
koska se on hevonen..

hevonen jonka selässä on opittu asioita..hevonen joka on kestänyt ne horjahdukset haparoinnit ja epäloogiset ohjeet miljoonia kertoja..

ja taas se lähtee..

Pörröinen karva
lämmine hörähdys
ilkikuriset silmät pörröisen tukan alta..
hampaanjäljet kädessäsi..
kentän tomu suussasi..

tuntihevonen
se on itseisarvo


it is what it is..
niin rakas..keskiviikko 22. tammikuuta 2014

Pippura ; snellu ; boris

En tiedä mistä ja minkä takia hevoset tulivat elämääni..
ne vain tulivat
ottivat tilansa, asettuivat asumaan
ja kulkivat rinnalla..

Laitan tähän pätkän muutamista minua koskettaneista hevosista.. Näiden lisäksi niitä oli monta, mutta aina on niitä jotka kulkevat meidän kanssamme enemmän käsi kädessä..
Tässä osa niistä..
Sisareni sh tamma Pippura joka tuli jo varsana, ruuna Snellu joka tuli ruunan jolkkina , ja Booris joka tuli kuin tuulen puhallus..

Olen lukenut tarinan jossa mainitaan että :"Pohjois-Amerikan intiaanien mukaan sihmisellä on yksi voimaeläin vasemmalla ja toinen oikealla puolellasi kulkemassa kanssasi. Sinulla on opas myös sisälläsi, se verhoaa ja ympäröi olemustasi. Tämän voimaeläimen kautta saat henkilökohtaisen voimasi ja muovaat elämänpolkuasi. Nämä voimaeläimet, hengellisen kasvun oppaat, saattavat ilmestyä uniisi tai näkyihisi opastaakseen ja suojellakseen sinua matkasi varrella. Ne kuvaavat Suurta Henkeä tai jotain mistä niiden on selvittävä: sinun kykyjäsi, lahjojasi ja haasteitasi."

Uskon että minulla se on hevonen..
joka voi olla niin lämmin ja herkkä ja hellä..
niin voimakas
vihassaan.. 
niin nöyrä työskennellessään..
mutta pakotettuna köysiin.. se taistelee tai kuihtuu pois..
kyllä
hevonen se on..
päxä

tiistai 21. tammikuuta 2014

Lauritsalan ratsastuskoulu ky 1985 -2003


Eläinten ja ihmisten kouluttamisessa/ohjaamisessa/rinnallakulkemisessa on ollut kunnia toimia - ja se tapahtui lähinnä vuosina 1985-2003 jolloin työskentelin työkavereinani hevoset, omassa yrityksessäni.  Onni tuona aikana oli, että moni hevonen työskenteli kanssani jotkut lähes alkuajoista loppuaikoihin saakka. Osa viettäen eläkeläisen elämää sitten vanhetessaan.
Minulla oli suuri kunnia myös luopuessani hevosista se, että sain niille paikat joissa ne pääsivät tutun ihmisensä kanssa jatkamaan elämäänsä eteenpäin. Hevoseni pääsivät hyviin paikkoihin ja osa niistä jatkaa vieläkin matkaansa ihmisten ystävinä.Hattu kourassa nöyränä kumarran ja kiitän, se on ollut yksi suuri lahja minulle että näistä suurista ystävistäni on huolehdittu ja rakastettu sekä niitä on kunnioitettu, niinkuin hevosta kuuluu kunnioittaa.
Moni niistä on elänyt todella vanhaksi; ja uskon, toivat paljon iloa vielä eläkevuosinaankin ihmisille.

Hevonen on yksi hienoimpia eläimiä jonka ihminen on käyttöönsä, rinnallakulkijaksi valjastanut..

Puhallus poskellasi
huurteiset turpajouhet..
lämmin höyryävä hevosen hien tuoksu ..
Kavion rapsahdus, hiljainen hörinä kun menet aamutallia tekemään..
rauhallinen rouskutus kun illalla ovet suljet..

mitä jäin kaipaamaan ajasta kun itselläni 14 vuotiaasta asti oli ollut hevosia..
Sitä tunnetta kun ajat tai ratsastat ja muutut yhdeksi tämän ison eläimen kanssa..
sitä tunnetta kun kävelet sen kanssa laitumella ..
istut kivellä ja se kulkee vapaana ympärilläsi..
ja se tulee
luoksesi..
puhaltaa korvaasi pyörittää turvallaan hiuksiasi..
ja painaa sitten luisen päänsä olkapäällesi ja vain on siinä ja hengittää..
sitä jäin kaipaamaan.

päxä

maanantai 20. tammikuuta 2014

Pasi tö kääpiösnautseri

endless love.. pasi kääpiösnautseri :) isojen serkkujensa sydämellä.. vai liekö varattu suuremmalla..
Jälkihomma pellollakin sujuu:)


intoa piisaa kuin pienessä kylässä


Hakiavan valtteri; Pruukin David; Rajalinjan Pipsa-lotta

Miten paljon tekemättömiä ja tehtyjä asioita
- muistoja - löytyy kulkemamme elämän varrelta.

Suurin osa muistoistamme on mielikuvina, josta ne ajoittain halutessamme tai haluamattamme vain pulpahtelevat esiin, Hymyilyttäen, tuoden iloa:

Milloin se tapahtuu ja miten se tapahtuu;
Auringon kutittaessa kulmaa;
Tuulen pyöräyttäessä hiuksia kasvoilta..
sadepisaran matkustaessa otsalta leualle..

Historiaa, mielikuvia..
mielikuvia; muistoja koiristani; rinnallakulkijoistani joita olen saanut kunnian pitää, vierellä.

Tässä yksi tapa muistella eräitä vierelläkulkijoitani;
Pipsa ja valtteri 14 vuoden ajan olivat aina käteni vieressä.. Taawi hieman vähemmän.. mutta ne olivat siinä.
Nytkin tuulen puhaltaessa.. ne käyvät siinä, vierellä.
Eläinystäviä niitä on ollut paljon rinnalla, siinä vieressä..


 

torstai 16. tammikuuta 2014

reiska ja tangon taikaa...


Ensimmäisen sakemannin kera 1979.. kera olin tangomarkkinoilla vartioimassa.. joten nyt oli sitten aika Reiskan päästä tangomaailmaan..


eli seuraamista on tehty nyt oikealta.. välistä.. ja nyt on sitten tangon aika...
Vähänhän tuo tälläisesta tekniikkareenistä veti suuta mutrulleen.. vaan eihän nuo askeleet ja tauotukset toiminut itselläänkään......
onneksi aina voi ottaa uusinnan...

keskiviikko 15. tammikuuta 2014

Sisaruksen laumaan täydennystä.. Raisa tö rairai:)

Pitihän se käydä katsomassa jotta millainen Raisa sinne sisaruksen laumaan on napsahtanut..
ja tämmöinenhän sieltä löytyi:)..
Onnitelmia vaan rairaista:).. mukavan tuntuinen collikan riäpäle:) Poislähtiessä varpaat tikattuna .. ne on kamalia noi koiranpentujen maitohampaat:)..

maanantai 13. tammikuuta 2014

schleusentor shrek "arkipäivän virikettä part 2


Arkipäivän reenistä syntyi sen verran sanallista suukopua Reiskan kanssa,  ongelmana itsepäisyys näkemyksestä kumpi seuraa ketäkin. Lähinnähän se vääntökohde oli tuo mainitsemamme näkökantaero; kumpi kuvittelee itseään seurattavan. Näkökantaero  aiheuttaa ja siitä syntyi   aivan ylitsepääsemätön  kriisi. Päätimme sitten ratkaista asian niin, että kauniisti aiemmin nimeämäme peilikuvaseuraaminen on se ratkaisu jotta pääsimme eroon kekustelusta jotta kumpi on kummankin kummalla puolen..  Se ei sitten ollut riittävä ratkaisu päästä tasapainottamaan tätä ongelmaa.. joten siirryimme harjoitukseen jonka nimesimme keskiöseuraamiseksi..  tämäkään harjoitus ei tainnut tuottaa suurta eroa käsitykseen kumpi hommaa hallitsee.. ainakaan Reiskan mielestä.. mutta pääasia toteutui.. meillä oli hauskaa...

Toimitus huomauttaa tähän.. että on ne koirat... aika veikeitä.. tämä tuntui reiskatyttöstä huvittavan suuresti.. ja siksipä sillä ei tässä kohtaa sitten ollut ymmärtämisen vaikeuksia.. vaan se tarttui toimeen.. eikä alkanut (lue ei tajunnut) että tässä seuraamistyypissä jompikumpi on kokoajan jonkun yläpuolella..toisen ollessa alapuolella.. - eikä sille sitä totuutta mainita..
tämä hauskuus loppuisi siihen..

Schleusentor Shrek "Reiska" arkipäivän virikettä

Reiskan kera olemme päättäneet; että kun ja koska  se on elämänsä viimeiset 6 vuotta seurannut ohjaajan vasemmalla puolella, niin on näin eläkepäivien kunniaksi on tehtävä asioihin radikaaleja muutoksia. Koiraahan tämä homma huvitti suunnattomasti, ja tarkoitushan oikeasti oli pitää hauskaa ja murtaa vanhoja kaavoja eli sellaista aivoriihtä, kummallekkin.

Koiranohjaajan  ja sen rinnallakulkijan (koira siis)  mielestä tässähän se on se esimmäinen väännön paikka..
koiran näkökulmasta nimittäin seuraaminen tapahtuu aina oikealla puolen.. sinnehän se koiranohjaaja eli koiran näkökulmasta seuraaja on asettunut..

Ihmisen näkökulmasta seuraaminenhan tapahtuu aina vasemmalta puolen .. sinnehän se seuraaja (koira) on sijoitettu..

Anyway kummin vain.. mutta muutimme ja hankaloitimme kummankin näkökulmaa.. sitä tuskin kumpi on seuraaja.. ainakaan reiskan mielestä... mihinkään muuttamatta..
Mutta sovimme että nimitämme tätä seuraamista : peilikuvaseuraamiseksi.. jolloin se ensimmäisen asteen vääntö.. seurataanko oikealla vai vasemmalla.. jäi vääntämättä ja päästiin edes kokeilemaan..
Siis mursimme kaavaa:).. ja näin koiranohjaajana huomautan että meidän ihmmisten näkökulmasta koira seuraa vasemmalla puolen... johan se niin kirjoitetaan siinä koirankouluttaja pää kirjassa.. eli sääntökirjassa... turha siihen on koirien alkaa vääntämään yhtään mitään..
Vaan sanoisin.. että itselleni taisi olla monta kertaa vaikeampaa ottaa se koira siihen "väärälle puolen" ..  omat aivolohkot ei meinanneet millään ymmärtää, että siellä se nyt on.. Yhdyn Reiskatyttösen sanoihin.. eikun kokeilemaan ...

lauantai 11. tammikuuta 2014

koiralaumaani tutustumista..
Heldalan Bandit "Popi"

Kaikki elikothan ne on meikäläisen edessä aina olleet viisaita; viisaampiakin voisi sanoa. Minulla on syvä usko, että jokainen vähänkin asiaan syventynyt sen tietää. Mikäli sitten taas ei  asian kanssa ole tullut tutuksi, eikä usko näillä  vuosikymmenillä olevan ihmisen tarinointia, kannattaa ihan yrittää jotakin niille elikoille opettaa.  Havaittuaan, että homma ei toimi,  niin ainakin jossain määrin kannattaa yrittää ymmärtää, jotta mitä ja miksi ne pimeinä hetkinään puuhaavat ja pohtivat.
Tällähetkellä laumassamme vanhin ja viisain otus on mittelspitz uros. Titeleineen; SF  MVA;  V 2000 Heldalan Bandit "Popi".  5.1.2014 herralle rätvähti korkia ikä täyteen.  Kaikki 15 vuotta se on maankamaraa mittaillut aina yhtä itsevarmana otuksena. Yhden pentueen isäksikin se joutui; 4 pientä karvalasta se aikaansai.. Yksinkertainen juttu se oli hoitaa sen mielestä, se isäksi tulo - niinkuin se isä nimikkeellä toimiville se katraan kasvatus kuulemma kuuluu olevan.. no ei siitä sen enempiä.

Video joka on jouluna 2013 rakenneltu.. lumettomassa talvessa.. kertokoon elävä kuva Popipapan syviä ajatuksia..  selventäköön sen olemusta. Tällähetkellä se korkean ikänsä johdosta lähinnä keskittyy ilmastonmuutoksen pohdintaan.Blogin rakentaminen.. asioiden rajaaminen.
Äärettömän vaikeaa - pohtiminen tuppaa jäämään jo tähän kohtaan. Blogissa lähinnä tarkoitus tutkailla koiran kouluttamista ja asioiden rakentamista johonkin tilanteeseen..ja ihan omalta kannalta, mikä on usein aina monimutkainen kaikessa yksinkertaisuudessaan.

Tutkailla ajoittain , elkää ystävät säikähtäkö.. Pohdintoja  muidenkin koirista ja niiden tekemisestä. Tässä vaiheessa elämää ympärillä riittää samanhenkisiä; mutta hyvinkin eritavoin asiasta ajattelevia tuntevia ihmisiä..

Eläimen kouluttamisessa teoria ja keskustelu on meitä ihmisiä varten.. Periaatteessa eläimen kouluttaminen on "yksinkertaisten ihmisten yksinkertainen laji" mutta kun sitä käy tekemään.. se jostain syystä vain loppupeleissä ei sitä olekkaan..
millään lailla.

Blogiin ilmestyy välillä varmasti mitä ihmeellisimpiä videoita omista retkistä kummallisessa koiramaailmassa.. kokeiluja..

Blogiin ilmestyy varmasti itseni tuntien mitä ihmeellisempiä ja ihmeellisimpiä pohdintoja ihan kaikesta.. koitan vain rajata suurimman osan siitä mitä sylki näppäimille heittää..
Sillä maailma on edelleen minun silmissäni kaikilla tasoillaan hyvin ihmeellinen ja hämmästyttävä paikka elää ja olla.. tehdä ja ihmetellä..
maailma on..
ja se hämmästyttää kummastuttaa.. isompaakin kulkijaa..
joten tässä tämä..
lähinnä kait blogia pitää itselleen.. vaan jos ketä kiinnostaa tutkailla..hermostua .. yllättyä .. tai muuten vain tavata ja ehkä löytää jotakin omaan ajatusmaailmaan sytykettä.. niin siittä vaan..
päxä