torstai 13. helmikuuta 2014

Koirankoulutus systeemejä.. vai systeemien ristiaallokko.. mistä aloittaa..


syntyjä syviä pohtienEläimen koulutuksesta
Koulutus systeemit ja miten se koulutus tapahtuu eli tästäkö aloittaisin tämän asian pikkuhiljaa ääneen pohtimisen.. jotta mitä se koirankoulutus oikeastaan on.. tai lähinnä tässä kohtaa vielä pohdin mihin koirankoulutusta tarvitaan. Pohdintaani tulee lähestyä asenteella yksinkertainen vailla tieteellistä pohjaa oleva. 
Ajastaan varmaan aihetta lähestyn  pohtien syntyjä syviä lisää ja näin ollen pohdinnan muoto ajoittain varmaan tulee syvenemään konkreettisiin kohteisiin nimellä koirankoulutus; silloin kun sitten joskus  jonakin päivänä sille päälle satun.

Kirjoja kirjoitettu aiheesta – laajoja opuksia miten koira on ihollemme tullut jossain vaiheessa – mutta näin kevyesti tässä:
                                                                                                                                 
  Koiria on koulutettu iät ajat. Ensimmäinen tärkein koulutus systeemi on varmaan ollut .. ”minä viskaan jollakin sinä lähdet karkuun”. Oletan että koirat olivat siinä vaiheessa osa ihmisen ympäristön siivousjärjestelmää.  Tämä mahdollisti sen, koirille , kait niitä voi siksi sii
kohtaa jo nimittää, että ne saivat olla ihmisasumusten lähellä . Ne toimivat luontaisesti poistaen ihmiselle kelpaamattoman ravinnon ja ilmoittaen kun joku ulkopuolinen oli niille uhka, ja siinä sivussa hälytyksen sai ihminen.  Vaihetta voisi nimittää vaiheeksi .. korvat luimussa häntä koipien välissä lipettiin väistellen..

Toinen vaihe  asiassa ” koirankoulutus”  on ollut varmaankin ”minä käsken sinä tottelet”.  Pointtina tässä vaiheessa  ihmisen ylemmyys kaikkea muuta elävää kohtaan. Syy  miksi ihminen alkoi tasolla ”opettaminen” suhtautua eläimiin oli reaktiivinen tilanteen ja tarpeen asettama oma käytös muita eliöitä kohtaan. Tässä vaiheessa varmasti on jo  havaittu, että koirat olivat oikeasti hyödyllisiä jos ne sai vaikka avustamaan jollakin muotoa ruuan hankinnassa / metsästyksessä lähinnä.  Koulutus pointti  oli kait vain yksinkertainen ”ymmärsit tai et; niin  kuole tai toimi niin kuin ihminen toivoo.”  Toimittiin luontaisesti eläminen kanssa sitä hyödyntäen, ja poistaen se mikäli sillä ei ollut siihen synnynnäisiä kykyjä. Koiria alettiin kai tässä vaiheessa valjastaa joihinkin ihmisen päättämiin hyödyllisiin tehtäviin, mutta mikäli ne koettiin ongelmaksi ja hankalaksi.. ehkäpä ne valmistettiin päivän ateriaksi.Seuraavaksi on tullut se vaihe nimeltä systeemit. Ihminen alkoi ajatella , miten ja miksi eläin toimii niin kuin se toimii ja miten asiaan voisi vaikuttaa. Tutkailtu ja hyödynnetty  eläimen luontaisia käyttäytymismalleja omaan tarpeeseensa nimenomaisesti tarkoitushakuisesti opastaen eläintä.  Ihminen alkoi myös kyseenalaistaa eläminen kanssa toimintaansa – kimmoke oli varmasti olla kade naapurille kun sen koirat tottelivat ja niistä oli hyötyä. Ne vetivät ; metsästivät; vartioivat ja olivat läsnä kun tarvittiin, aiheuttamatta omalla olemassaolollaan ihmiselle häiriötä tai edes vaivaa.
 
Sillä tiellä ollaan vieläkin, ja ihmisen eläimen kanssa  kulkeva matka arjessa kulkee varmaan yllä olevaa reittiä. Ensin kunhan ollaan yhdessä ja rakastetaan.. sitten aletaan hämmentyä kun joku muu hallitsee eläintään ja saaden sen toimimaan haluamallaan tavalla – historia toistaa itseään pikakelauksella.Koiristamme tässä ajassa on tullut kanssakulkijoita, arjenapuja,työkavereita,  harrastuskavereita , urheiluvälineitä . Sana urheiluväline jossain määrin sanana kalskahtaa pahalta vaikka tässäkin kohtaa usein onneksi  totuus on etäällä tuosta sanasta. Edellä olevat sanat jollain muotoa kuvaavat niitä monia tarpeita johon tämä ihmisen ikuinen ystävä vastaa.  .   Nykyajan yksi suuri pointti, että ilmiö ovat  myös ne laajat kansanjoukot jotka jollain keinoin hankkivat elantonsa koirien välillisesti tuottaman hyödyn  takia.


Koulutus
Koirat ovat meistä joillekin muodostuneet ikuisen oppimisen ja pohtimisen kohteiksi eli, osa meistä ihmisistä on alkanut elää asialle miten koulutan koiraani aina paremmin toimivaksi, siihen mihin kotonani asuvaa eläintä kuljetan jotta se antaisi vastineen tehokkaimmalla tavalla kulloisenkin toimintaan mitä koiran kera halutaan tehdä.

Vaan siirtykäämme tarinan aiheeseen hetkeksi ennen kuin tämä kirjoitus loppuu

Suurin osa meistä ihmisistä haluaa toimia yksinkertaisin tavoittein yksinkertaisin systeemein koiransa koulutukseen. Ilman, että koko elämä menee pohtiessa miten päin varpaat ovat kun etenen koiran kera.  Tärkeää on oivaltaa että jokainen kuitenkin tarvitsee jonkun systeemin; eli eläimen koulutuksessakin olemme systeemiin sidottuja.. jos haluamme vähänkin tavoitteellisesti edetä asiassa..

Yksinkertaistan:
Koirankoulutuksen kaksi reuna/rajapyykkiä muodostuvat varmaan kahden alla olevan ”systeemin” : ) välimaastoon tai ympärille erilaisin variaatioin.  En tiedä voiko tässä kohtaa käyttää sanaa  ideologia, mutta monelle systeemeistä muodostuu ideologia; on se systeemi itsessään sitä tai ei. Me ihmiset  sovellamme koko taipaleemme koiran/eläimen  koulutuksessa omia uskomuksiamme;  harva meistä jaksaa sisäistää jonkin koulutustavan tai systeemin  opetellen sen teoriassa kuin käytännössä kovinkaan syvällisesti. Tästä on seuraamus jolloin hyväkin systeemi : ) usein muodostuu enemmän ristiriidaksi oman koulutuksen matkalla monen asian kohdalla – ristiriidaksi jota ihminen sitten säätelee ja vääntelee tilanteiden mukaan ymmärtämättä miksi homma ei vain toimi.

Itse kylmän viileästi koen, että on kaksi erilaista tapaa varsinaisesti toimia koiran koulutuksessa , eli periaatteessa kaksi systeemiä: ) .  Näistä sitten on rakennettu ihmisen tekniseen omaan toimintaan mitä moninaisimpia varioita ja ideoita. Mikäli osaa kahta perussysteemiä ja tutustuu niihin vähän syvemmin jolloin voi molempia hyödyntää;  ottaen niistä omaan käytäntöönsä yhdistellen ne asiat  miten koira oppii.. miten sen saa pysymään oppimansa tasolla .. ja miten saa koirasta vahvan ja tehokkaan  suorittajan, pääsee jo aika pitkälle.

Viettikoulutus
Koulutuksessa käytetään hyväksi koiran toimintamalleja jotka perustuvat ”vietteihin” ja etenkin niihin päämääriin, joita koira hakee erilaisilla toimintakaavoilla..  Viettikoulutuksessa karkeasti sanoen hyödynnetään  erilaisia koiran luontaisia mekanismia joihin se on asettunut
kehitysvaiheidensa aikana onnistuen pitämään itsensä hengissä ja lisääntymään.
Kyseessä lähinnä on kait käyttäytymismallit jotka ovat olemassa koirassa; on sitä koulutettu tahi ei.
Nälkä, rakkaus , pako ja aggressio; ja tätä monumenttiä sitten hallitaan päämäärätietoisesti kenenkin käsissä olevin keinoin.näitä vielä jaetaan alaotsikoihin joista syntyy sitten käyttökelpoista tavaraa millä käsitellä kokonaisuutta nimeltä koira. Mikäli haluaa asiasta lukea lisää -> http://www.bacteroides.fi/teoria/operantti koulutus ; joka lähinnä tuotetaan kouluttajan ”teknisinä taitona”  (mekaaninen taito) vahvistaen ”tarjottua toimintaa” eli helpoin on, ehkä ymmärtää kun ajatellaan,  että halutessa vaikuttaa kohteen käyttäytymiseen/oppimiseen, keskitytään ”reaktion vahvistamiseen”.  Aiheeseen ja alkulähteisiin pääsee tutustumaan vaikka näillä velimatti ahosen sivuilla johon hän on aikoinaan kerännyt materiaalia ja tietoa
 http://www.freewebs.com/klikki/
Itse aloitin joskus aiheeseen syvemmän tutustumisen kirjasta http://home.online.no/~esakv/Dogs/Klikkerikirja.htm  jossa on hyvin helpoin esimerkein ja sanakääntenin tarjoiltu matka sisäistämään asiaa.

Miten sitten koiraa tulisi kouluttaa:) ihmisen joka  ei ole käynyt syventäviä koulutuksia niin psykologiassa kuin eläinten kouluttamisessa

Tärkeintä on varmaan, että malli jota soveltaa on ihmisen omaan käteen sopiva. Tärkeää on myös, että se systeemi mitä soveltaa on omaan elämäntilanteeseen sopiva. Systeemi on hyvä valita myös vähän sen mukaan mitä lähellä olevat ihmiset käyttävät siinä vaiheessa jos ja kun on itse aivan aloittelija. On tärkeää, että ensin itse löytää jonkun metodin; metodin kyseenalaistaminen tulee eteen sitten kun hallitsee edes jonkin.
Hyvän koirankouluttajan tärkein pointti on se, että hän käyttää sitä älyään; ei jää uskomaan liian syvästi johonkin asiaan loppuiäkseen.  Monet elementit eläimenkoulutuksessa vain muuttuvat tarpeiden ja iän ja omien elämätilateiden mukaan. Mikään ei ole väärin; jos eläintä kohdellaan asiallisesti , huomioidaan sen lajinmukaiset tarpeet ,  eikä sitä liikaa aseteta ihmisen rooliin.


On hyvä hahmottaa mihin tarvitsee koiran koulutusta. Tämä tulisi viisaasti hahmottaa jo ennen koiranhankkimista. Siinä kohtaa jo viimeistään on hyvä selvittää itselleen mihin yleensä tarvitsee koiraa; tai tarvitseeko ollenkaan.. joku uusi vaate, auto saattaa korvata se haluamisen ja ostamisen halun.  Mihin ihminen tarvitsee eläintä, ratkaisee sen edessä olevan oman tulevan aktiiviteetin asian oppimisen suhteen tai yleensäkin, että elämä eläimen rinnalla ei ole yhtä hammasten kiristelyä. Norsunkokoinen koira joka haastaa ihmistä on ihan eriasia kuin hiirenkokoinen koira joka haastaa ihmistä. Toiseen on pakko saada joku kontrolli.. toisen kanssa riittää pelkkä oman fyysisen olemuksen  tuoma fyysinen estäminen tai aktivointi: ).

Ihmisen oma vahva mielikuva, että kun minulla on se eläin niin tulen muuttumaan sohvaperunasta aktiiviseksi lenkkeilijäksi ja harrastajaksi hyläten television ja tietokoneet.. – niin tuskin tulee käymään, eikä ole tarviskaan kun valitessaan  tekee sen koiran rodun suhteen sekä oman elämäntilanteen suhteen  oikean valinnan ja unohtaa kaikki epärealistiset mielikuvat .  Paras asenne on,  että  juurelta sinne latvaan kiivetään.. ja kuka kuuseen kurkoittaa.. saattaapi sinne katajaan kapsahtaa.

Koirankoulutussysteemit..
Loppupelissä  kaikki on hyvin yksinkertaista.. palkitse sitä mitä haluat ja estä jollakin tiedossasi olevalla keinolla se mitä et halua.. tämä on se tärkein systeemi.

2 kommenttia:

  1. Mä niin aina odotan näitä kirjoituksia, on vain niin iskeviä :)

    VastaaPoista
  2. :) ajatuksen rahinoita on mukava raaputella:) jos niitä joku lukee:)..
    vaikka toimiihan tää kirjoittelu vaikka omana päiväkirjana:)

    VastaaPoista